Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

Systemy kontroli dostępu sa jednymi z częściej instalowanych systemów w przedsiebiorstwach. I trudno się temu dziwić, bowiem kontrola dostępu to przede wszystkim ochrona mienia i tajemnic. To również zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na chronionym terenie. Wreszcie to element systemów zapewnienia jakości.

Podstawowym zadaniem systemu jest uniemożliwienie dostępu do stref chronionych: stałe dla osób postronnych lub w określonych przedziałach czasowych osobom, które posiadaja uprawnienia do wejścia, ale tylko w ściśle wyznaczonych dniach i godzinach. Ważne jest, aby identyfikacja odbywała się w sposób jednoznaczny. W tym celu można stosować osobiste identyfikatory (istnieje niebezpieczeństwo zagubienia bądź kradzieźy) lub, co jest bezpieczniejsze, charakterystyczne dla każdego człowieka dane biometryczne. Po dokonaniu identyfikacji i sprawdzeniu zadanych rozkładów dopuszczalnych czasów dostępu system podejmuje decyzję, czy osoba ma prawo do wejścia do strefy chronionej czy też nie. Przy pozytywnej decyzji otwierane są szlabany, śluzy, drzwi, kołowroty, udostępniona zostaje możliwość wjechania windą na określone pietro itd., a system zadba o prawidłowe zamnkięcie możliwości przejścia po jego wykorzystaniu przez uprawniona osobę. W przypadkach naruszenia reżimów czasowych lub innych, ustawionych w systemie procedur dostępu, albo po wykryciu próby nielegalnego wejścia do strefy chronionej system może automatycznie włączyć kamery nadzorujące przejścia oraz powiadomić wizualnie, dźwiękowo lub zdalnie służby ochrony.

Ale po co biernie czekać na alarm? Nasze oprogramowanie umożliwia nie tylko bieżącą wizualizację działania systemu, ale również, w zależności od przyjętych w projekcie rozwiązań, kontrolę ilości osób przebywających w poszczególnych strefach i pomieszczeniach, blokowanie dostępu po przekroczeniu maksymalnej liczby osób w strefie, monitorowanie stanu przejść i kontolę czasową ich otwarcia, wyznaczanie osób do dodatkowej kontroli podczas wchodzenia i wychodzenia z obiektu, sterowanie drzwiami, kołowrotami, szlabanami, windami... Dodatkowym atutem jest możliwość uruchomienia "cichego alarmu" w przypadku zmuszenia przez intruza uprawnionej osoby do otwarcia przejścia.

W naszej ofercie znajduje się również oprogramowanie DEXICON® firmy PCS Systemtechnik GmbH pozwalające na kompleksową realizację nawet bardzo dużych systemów kontroli dostępu z możliwością współpracy z systemami nadzoru wizyjnego.

Naturalnym rozwinięciem zainstalowanego systemu kontroli dostępu są systemy nadzoru wizyjnego, systemy alarmowe oraz inteligentnego budynku (na przykład włączanie świateł przy wejściu do pomieszczenia pierwszej osoby i wyłączanie po wyjsciu ostatniej). A może warto wykorzystać zainstalowane czytniki do rejestracji czasu pracy?

Warto pamiętać, że to właśnie odpowiednio wykonany system kontroli dostępu w przypadku pożaru, wybuchu lub innego zagrożenia pozwoli określić gdzie i ilu procowników się znajduje, a w powiązaniu z systemem automatycznej identyfikacji pozwoli na dokładniejsze wskazanie miejsca w rejonach szczególnie niebezpiecznych np. w kopalniach.

Zapytaj o szczegóły