Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy

Dobry system to przede wszystkim oprogramowanie i możliwości jakie ono daje. Głównym celem przy tworzeniu naszego oprogramowania systemu rozliczania czasu pracy TEMPUS była łatwość samodzielnego wprowadzania przez Państwa modyfikacji w sposobach rozliczania czasu pracy w miarę zmieniających się potrzeb oraz wymagań Prawa Pracy. Konieczny jest nowy sposób pracy? Nie wystarcza już standardowa praca zmianowa, system czterobrygadowy, praca weekendowa, równoważny czas pracy itp.? Nic prostszego, wystarczy zdefiniować nowe modele harmonogramów dziennych, tygodniowych lub miesięcznych i nowy sposób pracy jest już dostępny. Dodatkowo system sprawdzi, czy nowo utworzone harmonogramy sa zgodne z wymaganiami Kodeksu Pracy (warunki ustawiane przez Użytkownika) i poinformuje o ewentualnych niezgodnościach. Konieczny nowy składnik płacowy zależny od czasu pracy? Nie wystarczają już używane do tej pory dodatki za pracę zmianową, za pracę w warunkach szkodliwych, za pracę w dni wolne itd.? To równiez nie jest problemem. Definiujemy nowy składnik, warunki jego zaliczania i jest on juz dostępny w systemie i uzupełnia listę płacową. A wszystko to bez konieczności modyfikacji oprogramowania, a więc bez dodatkowych kosztów.

System pomoże równiez w zaplanowaniu pracy oraz analizie rejestracji wykonanych przez pracownika podpowiadając, jak uporządkować ewentualne błędy. Zadba również o ewidencje wszelkich nieobecności, umożliwi przesłanie danych do programu płacowego, pozwoli na stworzenie potrzebnych raportów i kart pracy, wyliczy koszty pracy na stanowisko lub zlecenie, pomoże rozliczyć produkcję... A może warto wykorzystac nasz system do rozliczania stołówki czy kontroli pracy wartowników? Może potrzebne są jeszcze inne funkcje? Prosimy o kontakt, a uzupełnimy nasz system tak, aby ułatwił Państwu pracę.

Nasze oprogramowanie może byc użytkowane w wersji "okienkowej", jak też z wykorzystaniem przeglądarek internetowych i pracuje w oparciu o bazy danych OpenEdge oraz DB2.

Oferujemy również oprogramowanie DEXICON® firmy PCS Systemtechnik GmbH pozwalające m.in. na przesyłanie danych o wykonanych w terminalach rejestracjach do modułu HCM programu SAP® w oparciu o certyfikowany interfejs.

Drugim elementem systemu są czytniki rejestrujące. Te, proponowane przez nas, mogą być wyposażone w głowice czytające praktycznie każdy rodzaj kart identyfikacyjnych, w tym kart stosowanych w specjalizowanych systemach kontroli dostępu. Może jednak karty identyfikacyjne nie są najlepszym rozwiązaniem w Państwa Zakładzie? Może zastosowanie czytników biometrycznych będzie bardziej przydatne? Ile rodzajów rejestracji jest Państwu potrzebne? Wystarczy tylko wejście i wyjście? Może jeszcze inne? Potrzeba 5, 10, 20 rodzajów rejestracji? Może konieczne jest wpisanie dodatkowych informacji uzupełniających rejestrację? Może warto przekazać pracownikowi wiadomość, która wyświetli się podczas rejestracji karty? Może pozwolić pracownikowi samodzielnie skontrolować saldo swojego czasu pracy, urlopu itp? A może warto rozszerzyć zakres przekazywanej na czytniku informacji i zastosować dodatkowo grafikę lub umożliwić dostęp uprawnionym pracownikom do potrzebnych danych za pomocą stron www? Może potrzebne jest nadzorowanie pracy poszczególnych maszyn lub ciągów produkcyjnych i przekazywanie danych do systemów ERP? To wszystko jest możliwe! Proszę tylko wybrać, co będzie dla Państwa przydatne.

Ale to jeszcze nie koniec możliwości. Warto rozważyc efekty związane z rozszerzeniem systemu o funkcje kontroli dostępu. To przeciez nie tylko lepsza ochrona Państwa tajemnic, ale również większe bezpieczeństwo i porządek. A powiązanie z nadzorem wizyjnym? To nie tylko informacja, kto rejestruje kartę czy przechodzi przez drzwi, ale także obraz osób, które próbują bez uprawnienia wejść do stref chronionych lub rejestrują wiele kart.

Zapytaj o szczegóły